home pedagogisch team

programma

referenties en financiele hulp contact  
Bescherming van privacy en persoonlijke gegevens
1. Automatische verzameling van informatie


FORMA LINGUA asbl verzamelt geen persoonlijke gegevens automatisch wanneer u onze site bezoekt.

FORMA LINGUA asbl maakt geen gebruik van cookies.


2. Verzameling van informatie met bezoekerstoestemming

FORMA LINGUA asbl verzamelt de informatie die u ons verstrekt wanneer u een verzoek om informatie invult. Het informatieblad bevat het volgende : naam, telefoon, bedrijf, fax, functie, e-mailadres, postadres, onderwerp van het verzoek.

FORMA LINGUA asbl gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 

 
  • reageren op uw huidige verzoek
  • u later informatie sturen die rechtstreeks verband houdt met uw huidige verzoek, bijvoorbeeld informatie over onze geplande opleidingen. Bij ons eerste contact wordt u gevraagd of u later gecontacteerd wilt worden. Als u dat niet wenst, kan u dat gewoon op dat moment melden of het ons laten weten via de contactpersoon aan het einde van dit document.
FORMA LINGUA asbl heeft bovendien toegang tot alle informatie die is opgeslagen in haar computersysteem en dit voor een goed beheer ervan.

3. Doorgeven van uw persoonlijke gegevens

FORMA LINGUA asbl maakt geen persoonlijke gegevens over u openbaar, geeft ze niet door noch verkoopt ze.
FORMA LINGUA asbl behoudt zich echter het recht voor om uw persoonlijke gegevens mee te delen als een wettelijke autoriteit daarom vraagt, om te voldoen aan de wet, en om de rechten, eigendom en veiligheid van FORMA LINGUA asbl, en van haar werknemers, klanten en gebruikers te beschermen.

4. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

FORMA LINGUA asbl verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zodat ze niet worden doorgegeven, vervormd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

5. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kunt te allen tijde contact opnemen met FORMA LINGUA asbl via de referentiepersoon om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te controleren of indien nodig te corrigeren. U kunt ook op elk gewenst moment FORMA LINGUA asbl vragen om uw persoonlijke gegevens uit onze bestanden te verwijderen. Er zal geen spoor van achterblijven.

6. Evolutie van dit charter

FORMA LINGUA asbl zou mogelijk uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor andere doeleinden dan die genoemd in dit charter. Als dit het geval is, zullen we u hiervan op de hoogte stellen om u de gelegenheid te geven te weigeren, indien nodig

Contact

Contactpersoon : Céline Munos, Directrice
Adres : Parc d’affaires Zénobe Gramme, Square des conduites d’eau 9, 4020 Liège
Email : info@formalingua.be - Telefoon : 04/349 18 68
FORMA LINGUA - Parc d'affaires Zénobe Gramme - Square des Conduites d'eau 9 - 4020 Liège (site de Belle-ile)
Tél. +32 (0)4 349 18 68 - Fax +32 (0)4 349 18 69 - info@formalingua.be - Bescherming van privacy
FR EN NL